Träffa Grävgruppen på Helsingfors bokmässa

Vill du höra mer om arbetet med reportagemagasinet Amos arv. Kom till bokmässan i Helsingfors fredagen 28 oktober klockan 16.00. Annica Lindström och Lina Laurent intervjuas då på Tottiscenen av Peik Henrichson. Arrangör är Förlaget.

Både Lina och Annica finns på bokmässan också på lördagen (29.10) i en diskussion om mediernas framtid. Diskussionen arrangeras av Hufvudstadsbladet, vid Hufvudstadsbladets monter och börjar kl. 13.00.

Amos arv utkom den 5 september 2016 och väckte stor uppmärksamhet i Svenskfinland. I oktober toppade tidningen Akademens lista på mest sålda faktaböcker. Grävgruppen funderar som bäst på vad nästa grävprojekt ska handla om. Skicka dina förslag eller kom till bokmässan och träffa oss.