Workshop: Vi gräver tillsammans

Snart är det dags för seminariet Mediespråk 2017 som samlar över 100 språkbrukare från olika delar av landet. Där ska vi försöka starta något nytt och unikt – ett gemensamt finlandssvenskt gräv. 

På workshopen "Vi gräver tillsammans" som leds av undertecknad ska vi pröva på något nytt, en workshop för att starta ett gemensamt finlandssvenskt journalistiskt gräv.

Så här står det i programmet: Ensamvargens tid är förbi. Vi journalister behöver varandra för att kunna göra större och bättre granskningar - dessutom är det roligare tillsammans. Delta i workshopen där målet är att starta ett gemensamt finlandssvenskt journalistiskt gräv. Vilka teman vill vi bevaka? Vilka är våra målsättningar och hur kan vi nå dem? Workshopen leds av frilansjournalisten Lina Laurent som inleder med en kort föreläsning.Initiativtagare till grävprojektet är nyhetsbyrån Svensk Presstjänst.

Vad ska vi då tala om?  Bland annat detta:

Innan grävet:

Tillit och förtroende för varandra. En genuin tro på att det blir bättre tillsammans. Vikten av att värna om detta förtroende (med tanke på varandra, med tanke på källorna, och med tanke på läsarnas/lyssnarnas/tittarnas förtroende).

Val av tema eller flera teman

Målsättningar. Gruppens och individuella/enskilda redaktioners.

Arbetet innehåller olika element: journalistiska arbetsprocesser, administration (koordinering, planering och ekonomi), kommunikation (under processen och efter den). Uppföljning.

Processen. Syfte att samtidigt vara en inlärningsprocess. Lära av varandra. Skapa nya arbetsmetoder.

Praktiska frågor:

Webbplattformar att dela material på

Datasekretsess och källskydd. Vad kan inte delas på t.ex. Google Drive. Hur tar vi del av varandras material.

Information åt dem som intervjuas – materialet kommer att användas i XX medier.

Arbetsfördelning. Onödigt att alla gör samma jobb, till exempel gräver igenom PRH.

Arbetsledare.

Arbetstid. Hur och när kan deltagarna disponera tid för detta. Realistiska mål.

Deadlines. Flera små och några stora.

Upphovsrätten till det som produceras. Vem har upphovsrätten? På vilka alla olika sätt och av vem kan materialet användas?

Bollplank. Telefonsnack. Skypesamtal. Fysiska träffar m.m.

När arbetspar, när hela gruppen.

Öppenhet. Kommunikation. Sociala medier strategi (finnas var och när – vem ansvarar). När berätta om projektet, hur ofta var?

Engagera läsarna/lyssnarna/tittarna med andra ord medborgarna!

Finansiering. Gräsrotsfinansiering (hur och genom vilka kanaler.)?

Gör en tidtabell:

Lista frågor som bör lösas genast, snart och längre fram.

Deadlines för texter och annat jobb.