Jag samlar data om mina kunder (kontaktpersonens namn, företagets namn, företagets adress, telefonnummer och e-postadress) för att kunna skicka offerter och räkningar. Endast min bokförare, och vid behov myndigheter som till exempel skatteverket, får se uppgifterna på räkningarna. Fakturor sparas så länge som lagen förpliktar. Informationen kan användas för att skicka offerter eller för att skicka förslag på artiklar eller annat material. Jag säljer inte vidare informationen till tredje part. Om du ber om det kan jag ta bort informationen som gäller dig från mitt faktureringsprogram.  Jag sparar kontaktuppgifter till mina kunder så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla mina tjänster och för att kunna kommunicera med mina kunder.