År 2016 bestod Grävgruppens kärntrupp av Lina Laurent och Annica Lindström, vilka också kunde beställas för föreläsningar. Foto: Karl Vilhjálmsson, 2016.

År 2016 bestod Grävgruppens kärntrupp av Lina Laurent och Annica Lindström, vilka också kunde beställas för föreläsningar. Foto: Karl Vilhjálmsson, 2016.

Boka en föreläsning

Jag föreläser gärna och tycker om att leda debatter och diskussioner. Jag gillar att ordna workshops där deltagarna kan lära sig av varandra och med varandra. Mina specialområden är journalistik och kommunikation. Hösten 2018 är jag till exempel handledare för HY+ kurs Utveckla din kommunikationskompetens, vilken riktar sig till informatörer och kommunikatörer.

Vintermedia erbjuder skräddarsydda föreläsningar och kurser i frågor som berör medier, företagande och interkulturell kommunikation. Lina Laurent har lång erfarenhet av att undervisa studenter och vuxenstuderande. Hon har också undervisat i svenska och gett privatlektioner i svenska åt ledande tjänstemän vid Helsingfors stad. Läs mer om hennes arbetserfarenhet under rubriken Om - Lina Laurent.


Ta kontakt

Be om en offert eller skicka en kontaktbegäran. Tillsammans kan vi diskutera vilken föreläsning eller kurs som passar just dig eller din organisation. 

Namn *
Namn